Field Shield - najwyższy plon i podwyższona tolerancja na czynniki stresowe

 

Kukurydza to jedna z najbardziej dochodowych upraw. Stres wywołany czynnikami biotycznymi i abiotycznymi zagraża wysokości jej plonowania, a tym samym rentowności produkcji. Wysoka temperatura i deficyt opadów, wiosenne chłody, a także choroby ograniczają potencjał plonowania roślin oraz pogarszają parametry jakościowe ziarna. Genetyczna odporność na stresy może zapobiec tym stratom. Dlatego opracowano Program FIELD SHIELD.

 

Kobieta na polu kukurydzyKobieta na polu kukurydzy

 

Kryteria wyboru portfolio Field Shield

KRYTERIA OPIS
Tolerancja na chłody wiosenne Dobra adaptacja do niskich temperatur
we wczesnych fazach rozwojowych
Tolerancja odmian na wysokie temperatury i niedobory wody w glebie System korzeniowy, dobra synchronizacja znamionowania i pylenia, wysoka
efektywność fotosyntezy
Efekt Dry-Down Szybkie oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania
Ocena plonowania w trudnych warunkach środowiskowych Plonowanie na słabszych glebach, o mniejszej retencji wodnej, na obszarach
o niekorzystnym rozkładzie opadów
System korzeniowy i mocne łodygi Odmiany nie wylegają, bardziej elastyczny termin zbioru
Stabilność plonowania Utrzymanie dobrego poziomu plonowania w różnych latach

 

Koncepcja systemu FIELD SHIELD w Europie Środkowo–Wschodniej. Odmiany mieszańcowe tolerancyjne na kombinacje stresów - susza/zimno z najwyższą stabilną wydajnością plonów. Docelowe kraje: Ukraina, Rosja, Serbia, Czechy, Słowacja, Polska.

 

Metodologia wyboru portfolio: dane przesiewowe z odpowiednich warunków: kluczowe kryteria plonu, wilgotność ziarna, ocena agronomiczna.

 

 

Kluczowe elementy Field Shield

Kluczowe elementy programu hodowlanego Field ShieldKluczowe elementy programu hodowlanego Field Shield

 

Atuty odmian kukurydzy DEKALB
 

Program uprawy roślin tolerujących suszę jest jednym z najważniejszych globalnych programów hodowli kukurydzy, w tym szczególnie kukurydzy marki DEKALB. Jego istotą jest zbadanie i zrozumienie skomplikowanych zależności pomiędzy systemem korzeniowym roślin, ilościami dostarczanej wody i składników odżywczych, a wysokością i jakością plonu.

 

We wczesnych etapach wzrostu wyselekcjonowane odmiany DEKALB bardzo szybko zwiększają masę korzeniową, tworząc dobrą podstawę dla uzyskania wysokich plonów. Czasami rozwój części nadziemnej wydaje się wolniejszy, jednak na tym etapie dla młodej rośliny kukurydzy najważniejszy jest rozwój oraz wykształcenie masy korzeniowej, co pozytywnie wpłynie na ostateczne plony.

 

Te odmiany w portfolio marki DEKALB określane są jako odmiany o podwyższonej tolerancji na wysokie temperatury i suszę. Stanowią one propozycję dla producentów chcących zabezpieczyć swoje zbiory i maksymalnie zredukować straty spowodowane niedoborami wody i wysokimi temperaturami:

 

// Posiadają silny i głęboko sięgający system korzeniowy, który zapewnia roślinie dostęp do odpowiedniej ilości wody w okresie wykształcania się ziaren nawet w bardzo suchych warunkach.

 

// Zwiększona ilość włosków korzeniowych zapewnia roślinie lepsze i skuteczniejsze wchłanianie wody i składników pokarmowych podczas całego okresu wegetacji. To szczególna zaleta w okresie wykształcania się ziaren oraz w latach suchych i upalnych, czyli w warunkach stresowych.