Polityka prywatności

 

Ta strona internetowa (zwana dalej "Strona Internetowa") jest dostarczana przez Bayer Sp. z o.o. (zwana dalej "my" lub "nas"). Aby uzyskać więcej informacji na temat dostawcy Strony Internetowej, zapoznaj się z naszym podpisem wydawcy Podpis wydawcy (bayer.com.pl). 

 

Postępowanie z danymi osobowymi

 

Poniżej chcemy przekazać Ci informacje o tym, jak obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi podczas korzystania z naszej Strony Internetowej. O ile nie wskazano inaczej w poniższych rozdziałach, podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z faktu, że takie przetwarzanie jest wymagane do udostępnienia żądanych przez Ciebie funkcjonalności Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

 

Korzystanie z naszej Strony Internetowej

 

Dostęp do naszej Strony Internetowej

 

Kiedy wywołasz naszą Stronę Internetową, Twoja przeglądarka prześle pewne informacje na nasz serwer internetowy. Odbywa się to z powodów technicznych i jest wymagane w celu udostępnienia Ci żądanych informacji. Aby ułatwić dostęp do Strony Internetowej, następujące informacje są gromadzone, krótko przechowywane i wykorzystywane:

 • Adres IP

 • Data i godzina dostępu

 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)

 • Treść żądania (konkretna strona)

 • Status dostępu/kod statusu HTTP

 • Przesłana ilość danych

 • Strona internetowa żądająca dostępu

 • Przeglądarka, ustawienia językowe, wersja systemu operacyjnego i przeglądarki

Ponadto, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, będziemy przechowywać takie dane przez ograniczony czas, aby móc rozpocząć śledzenie danych osobowych w przypadku faktycznego lub próby nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

 

 

Rejestracja i logowanie

 

Aby móc korzystać z niektórych usług naszej Strony Internetowej musisz najpierw zarejestrować u nas konto, na którym możesz określić swoje osobiste dane logowania, których potrzebujesz, aby móc zalogować się na swoje konto osobiste. W celu tej rejestracji i późniejszej procedury logowania gromadzimy następujące informacje o Tobie:

 • Imię i nazwisko

 • Dane kontaktowe (adres e-mail)

 • Nazwa użytkownika i hasło

Przetwarzamy te dane osobowe w celu zapewnienia Ci dostępu do usług naszej strony Internetowej. Są one usuwane w przypadku dezaktywacji konta użytkownika.

 

Subskrybcja naszego newslettera 

 

Na naszej Stronie Internetowej możesz zapisać się do otrzymywania naszego newslettera. Na podstawie Twojej uprzedniej zgody będziemy gromadzić i wykorzystywać wskazany przez Ciebie adres e-mail do dostarczania Ci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

 

W celu zasubkrybowania naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Po zapisaniu się do newslettera na naszej Stronie Internetowej wyślemy Ci wiadomość na wskazany adres e-mail z prośbą o potwierdzenie. Jeśli nie potwierdzisz subskrypcji, zostanie ona automatycznie usunięta. Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych, będziemy rejestrować Twoją subskrypcję i potwierdzenie, podając adres IP, którego używasz podczas subskrypcji, czas subskrypcji i potwierdzenia, wiadomości wysłane przez nas dotyczące subskrypcji oraz treść subskrypcji i potwierdzenia.

 

Możesz w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość wycofać swoją zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, w którym to przypadku usuniemy również Twoje dane osobowe związane z otrzymywaniem naszego newlettera. Aby oświadczyć, że chcesz zrezygnować z subskrypcji, możesz skorzystać z odpowiedniego linku zawartego we wszystkich newsletterach lub odwołać się do kontaktów wskazanych poniżej (sekcja kontakt).

 

Ponadto w celach statystycznych śledzimy liczbę otwarć naszego newslettera. Oznacza to, że w newsletterach osadzony jest mały, przezroczysty obrazek służący do śledzenia wyświetleń. Obrazek ten zostaje wczytany podczas otwierania otrzymanego newslettera w przeglądarce. Na tej podstawie wiadomość e-mail jest liczona jako otwarta, a informacja ta jest zapisywana w postaci zagregowanej. Nie wiąże się to z przetwarzaniem jakichkolwiek innych informacji, takich jak adres IP. To rozwiązanie do śledzenia liczby otwarć pochodzi od firmy xxx. Funkcję śledzenia w newsletterze można wyłączyć poprzez wyłączenie wczytywania obrazów w kliencie poczty elektronicznej lub przeglądarce.

 

Sklep internetowy

 

Procedowanie Twojego zamówienia i dostarczenie produktów

 

W celu procedowania Twojego zamówienia,w tym Twojej płatności, wystawienia faktury i zlecenia wysyłki produktów, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie:
- informacji kontaktowych (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail),

- informacji dot. działalności gospodarczej (np. firma, NI)
- informaci dotyczących płatności (np. numer karty płatniczej, numer rachunku bankowego),
- informacji dot. zakupów (np. zamówione produkty, cena).

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wyżej wymienionym celu jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia niezbędnych kroków do zawarcia z Tobą umowy i/lub wykonania umowy z Tobą, art. 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

 

Podanie wyżej wskazanych danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania nie jesteśmy w stanie zawrzeć z tobą umowy sprzedaży produktów, którymi jesteś zainteresowany.

 

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu Twojego zamówienia.

 

Zarządzanie relacjami z klientami

 

Używamy systemy do zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Managment - w skrócie: CRM), w których przechowujemy dane kontaktowe wszystkich naszych klientów wraz z ich osobistą historią zakupów. Używamy tych informacji, aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania i poinformować Cię o naszych produktach i usługach, które również mogą Cię zainteresować. Ponadto jesteśmy w stanie lepiej zapewnić wsparcie na wypadek, gdybyś go potrzebował.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wyżej wymienionym celu jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów opisanych poniżej, przy czym nadrzędny charakter wobec tego interesu nie mają Twoich interesów ani podstawowych praw i wolności, art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na tym, że przetwarzanie takich danych jest niezbędne do optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednak w przypadku niepodania danych osobowych nie jesteśmy w stanie dostosować naszych produktów i usług do Twoich potrzeb, a także udzielić wsparcia, gdy go potrzebujesz. 

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do utrzymania relacji z klientem, a także przez kolejne 5 lat po aktywnym zakończeniu relacji z klientem lub braku aktywności przez 2 lata, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

Ochrona naszych praw oraz ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

 

W celu ochrony naszych praw lub ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie:

 

- informacji kontaktowych (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail),
- informacji dot. relacji handlowych między Tobą a nami.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wyżej wymienionym celu jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów opisanych poniżej, przy czym nadrzędny charakter wobec tego interesu nie mają Twoich interesów ani podstawowych praw i wolności, art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na tym, że przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony naszych praw, a także ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

 

Podanie Twoich danych nie jest ani wymogiem ustawowym ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Jednak w przypadku niepodania danych osobowych nie jesteśmy w stanie skutecznie chronić naszych praw czy też ustalić dochodzić lub bronić przed roszczeniami.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

 

Ustawianie plików cookie

 

Czym są są pliki cookie?

 

Niniejsza Strona Internetowa korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci waszego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które Państwa przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie do nas podczas następnej wizyty tej stronie internetowej.

 

Jakich plików cookie używamy?

 

Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: (1) funkcjonalne pliki cookie (niezbędne pliki cookie), bez których funkcjonalność naszej Strony Internetowej byłaby ograniczona, oraz (2) opcjonalne pliki cookie (analityczne pliki cookie i funkcjonalne pliki cookie) używane na przykład do analizy Strony Internetowej, personalizacji strony internetowej lub celów marketingowych. Poniższy przycisk prowadzi do Centrum Preferencji Prywatności i zawiera szczegółowy opis używanych przez nas opcjonalnych plików cookie:

 

 

Ustawienia cookie

 

Opcjonalne pliki cookie
NazwaCel i zawartośćŻywotnośćDostawca
_gaTa nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - co jest znaczącą aktualizacją powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikatowych użytkowników przez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analitycznych witryn. Domyślnie jest ustawiona na wygaśnięcie po 2 latach, chociaż jest to konfigurowalne przez właścicieli witryn.2 lataGoogle Inc.
_ga_Ten plik cookie służy do przechowywania stanu sesji.2 lataGoogle Inc.
_gidTen plik cookie służy do rozróżniania użytkowników.24 godzinyGoogle Inc.
_gatTen plik cookie służy do ograniczania liczby żądań.1 minutaGoogle Inc.
AMP_TOKENTen plik cookie token, którego można użyć do pobrania identyfikatora klienta z usługi identyfikatora klienta AMP.Od 30 sekund do 1 rokuGoogle Inc.
_gac_Ten plik cookie zawiera informacje o kampanii dotyczące użytkownika.90 dniGoogle Inc.
__utmaTen plik cookie służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy uruchomiona jest biblioteka JavaScript i nie istnieją dotychczasowe pliki __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.2 lata od zestawu/aktualizacjiGoogle Inc.
__utmtTen plik cookie służy do ograniczania liczby żądań.10 minutGoogle Inc.
__utmbTen plik cookie służy do określania nowych sesji/wizyt. Plik cookie jest tworzony, gdy uruchomiona jest biblioteka JavaScript i nie istnieją dotychczasowe pliki __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.30 min od rozpoczęcia/aktualizacjiGoogle Inc.
__utmcTen plik cookie służy do interoperacyjności z kodem jam.js. W przeszłości plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb, aby ustalić, czy użytkownik korzystał z nowej sesji lub wizyty.Koniec sesji przeglądarkiGoogle Inc.
__utmzTen plik cookie zapisuje źródło wizyt lub kampanię wyjaśniającą, w jaki sposób użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki JavaScript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.6 miesięcy od ustawienia/aktualizacjiGoogle Inc.
__utmvTen plik cookie służy do przechowywania danych zmiennych niestandardowych na poziomie użytkownika. Ten plik cookie jest tworzony, gdy deweloper używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie użytkownika. Ten plik cookie był też używany w wycofanej metodzie _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.2 lata od zestawu/aktualizacjiGoogle Inc.
__utmxTen plik cookie służy do określenia, czy użytkownik jest uwzględniony w eksperymencie.18 miesięcyGoogle Inc.
__utmxxTen plik cookie służy do określania czasu wygaśnięcia eksperymentów użytkownika.18 miesięcyGoogle Inc.
_gaexpTen plik cookie służy do określenia, czy użytkownik został uwzględniony w eksperymencie, i której daty jego zakończenia zostały uwzględnione.Zależy od długości eksperymentu, ale zwykle wynosi 90 dni.Google Inc.
_opt_awcidTen plik cookie używany jest w kampaniach zmapowanych na identyfikatory klienta Google Ads.24 godzinyGoogle Inc.
_opt_awmidTen plik cookie używany jest w kampaniach zmapowanych na identyfikatory klienta Google Ads.24 godzinyGoogle Inc.
_opt_awgidTen plik cookie używany jest w kampaniach zmapowanych na identyfikatory grup reklam Google Ads24 godzinyGoogle Inc.
_opt_awkidTen plik cookie używany jest w kampaniach zmapowanych na identyfikatory kryteriów Google Ads24 godzinyGoogle Inc.
_opt_utmcTen plik cookie służy do zapisywania ostatniego parametru zapytania utm_campaign.24 godzinyGoogle Inc.
_opt_expidTen plik cookie jest tworzony podczas eksperymentu przekierowania. Zawiera on identyfikator eksperymentu, identyfikator wariantu i stronę odsyłającą do strony, na którą następuje przekierowanie.10 sekundGoogle Inc.

 

 

Pliki cookie zależne od Twojej zgody

 

Użytkujemy opcjonalne pliki cookie tylko wtedy, gdy uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). Przy pierwszym wejściu na naszą stronę Internetową pojawi się baner z prośbą o wyrażenie zgody na użycie opcjonalnych plików cookie. Jeśli wyrazisz zgodę, umieścimy plik cookie na Twoim komputerze, a baner nie pojawi się ponownie, dopóki plik cookie jest aktywny. Po wygaśnięciu okresu istnienia pliku cookie lub jeśli aktywnie usuniesz plik cookie, baner pojawi się ponownie podczas następnej wizyty na naszej Stronie Internetowej i ponownie poprosi o zgodę.

 

Jak zapobiec wykorzystywaniu plików cookie

 

Oczywiście można korzystać z naszej strony Internetowej bez wykorzystania jakichkolwiek plików cookie. W przeglądarce można w każdej chwili skonfigurować lub całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i mieć niekorzystny wpływ na łatwość obsługi naszej strony Internetowej.

 

Analiza strony internetowej i internetowa reklama behawioralna 

 

Analiza strony internetowej z Google

 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

 

Google przeanalizuje korzystanie z naszej Strony Internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w Centrum Preferencji Prywatności. Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z naszej Strony Internetowej (np. odsyłający adres URL, odwiedzane przez Ciebie strony internetowe, typ przeglądarki, ustawienia językowe, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostaną przesłane na serwer Google w USA, gdzie będą przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki zostaną nam następnie udostępnione w formie zanonimizowanej. Twoje dane dotyczące użytkowania nie będą łączone z Twoim pełnym adresem IP podczas tego procesu. Aktywowaliśmy na naszej stronie internetowej oferowaną przez Google funkcję anonimizacji IP, która usunie ostatnie 8 bitów (typ IPv4) lub ostatnie 80 bitów (typ IPv6) Twojego adresu IP po każdym przesłaniu danych do Google.

 

Ponadto, zawierając konkretne umowy z Google, zapewniamy utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Google w USA.

 

Możesz wycofać swoją zgodę na korzystanie z analizy internetowej w dowolnym momencie, pobierając i instalując Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.Uniemożliwia to zastosowanie analizy internetowej tylko tak długo, jak długo korzystasz z przeglądarki, w której zainstalowałeś wtyczkę i nie usuwasz rezygnacji z pliku cookie.

 

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Analytics, lub Wytycznych Google Analytics w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych oraz Polityce Prywatności Google.

 

Analiza strony internetowej z Hotjar

 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Hotjar Ltd, Levl 2, St Julians Business Centre 3, Elia, Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa ("Hotjar"). 

 

Hotjar przeanalizuje korzystanie z naszej Strony Internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w Centrum Preferencji Prywatności. Informacje zebrane przez Hotjar w związku z korzystaniem z naszej Strony Internetowej (np. ile czasu użytkownik spędza na jakich stronach, jak użytkownik porusza się po Stronie Internetowej, które linki wybiera do kliknięcia, jak użytkownik wchodzi w interakcję z formularzami, identyfikator urządzenia (UDID, anonimowy), lokalizacja (tylko kraj), rozmiar ekranu urządzenia, typ przeglądarki) zostaną przesłane na serwer Hotjar w Europie, gdzie będą przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki zostaną nam następnie udostępnione w formie zanonimizowanej. Twoje dane dotyczące użytkowania nie będą łączone z Twoim pełnym adresem IP podczas tego procesu. Twój adres IP będzie przechowywany wyłącznie w formacie zanonimizowanym.

 

Więcej informacji na temat ochrony danych w Hotjar można znaleźć w ich polityce prywatności.

 

Internetowe reklamy behawioralne z Google

 

Ta Strona Internetowa korzysta z usługi reklamy behawioralnej online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

 

Google przeanalizuje korzystanie z tej Strony Internetowej. W tym celu Google wykorzystuje pliki cookies opisane bardziej szczegółowo w Centrum Preferencji Prywatności. Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z naszej Strony Internetowej (np. odsyłający adres URL, odwiedzane przez Ciebie strony internetowe, typ przeglądarki, ustawienia językowe, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostaną przesłane na serwer Google w USA, gdzie będą przechowywane i analizowane. My i nasz partner Google wykorzystamy te informacje, aby lepiej dostosować nasze reklamy do Ciebie i Twoich zainteresowań, ograniczyć liczbę razy, w których wyświetlana jest ta sama reklama, aby ocenić skuteczność kampanii promocyjnych i lepiej zrozumieć zachowanie odwiedzających po tym, jak spojrzeli na określoną reklamę. Kiedy odwiedzasz inną strone internetową tak zwanej "sieci reklamowej Google", niestandardowe wyskakujące okienka dostosowane do Twoich zainteresowań mogą być prezentowane na podstawie informacji zebranych na naszej stronie internetowej.

 

Ponadto, zawierając z Google określone umowy, zapewniamy utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Google w USA.

 

Mogąsz wycofać swoją zgodę na przekazanie informacji do Google w celach reklamy behawioralnej online w dowolnym momencie pobierając i instalując Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics oferowany przez Google. Uniemożliwia to korzystanie z usług reklamy behawioralnej online tylko tak długo, jak długo korzystasz z przeglądarki, w której zainstalowałeś wtyczkę i nie usuwasz rezygnacji Cookie.

 

Google jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych, które Google zbiera bezpośrednio z naszej Strony Internetowej w celu świadczenia usług reklamy behawioralnej online. Ponieważ nie mamy kontroli nad danymi osobowymi gromadzonymi i przetwarzanym przez strony trzecie, nie jesteśmy w stanie dostarczyć wiążących informacji dotyczących zakresu i celu takiego przetwarzania danych osobowych. W związku z tym odwiedź informacje Google na temat prywatności danych, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego, w jaki sposób Google przetwarza Twoje dane osobowe i jak długo. W momencie przygotowywania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności informacje Google były dostępne na stornie internetowe "Jak Google używa plików cookie do wyświetlania reklam". Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć w ich Polityce Prywatności.

 

Internetowa reklama behawioralna z Facebookiem

 

Ta Witryna korzysta z usługi reklamy behawioralnej online Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (przy użyciu Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA jako podwykonawcy płatności) ("Facebook").

 

Facebook przeanalizuje korzystanie z tej Witryny. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w powyższej tabeli. Informacje zebrane przez Facebook w związku z korzystaniem z naszej Witryny będą przesyłane na serwer Facebooka w USA, gdzie będą przechowywane i analizowane. Informacje te obejmują odsyłający adres URL, typ przeglądarki, ustawienia języka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i inne informacje w zależności od zaimplementowanych zdarzeń piksela (np. "zakup": przetwarza typ, identyfikator i numer wybranego elementu, a także informacje o płatności i walucie; "wyszukiwanie": przetwarza ciąg wyszukiwania, gdy wyszukujesz produkt na naszej stronie internetowej; "wyświetl zawartość": przetwarza identyfikator treści, nazwę, typ, walutę i wartość). My i nasz partner Facebook wykorzystamy te informacje, aby lepiej dostosować nasze reklamy do Ciebie i Twoich zainteresowań, ograniczyć liczbę wyświetlania tej samej reklamy, ocenić skuteczność kampanii promocyjnych i lepiej zrozumieć zachowanie odwiedzających po tym, jak spojrzeli na określoną reklamę. Kiedy odwiedzasz swoją oś czasu na Facebooku lub inne strony internetowe sieci reklamowej Facebooka (tzw. "Audience Network"), spersonalizowane kanały dostosowane do Twoich zainteresowań mogą być prezentowane na podstawie informacji zebranych na naszej stronie internetowej.

 

Ponadto, zawierając określone umowy z Facebook, zapewniamy utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Facebook w USA.

 

Facebook jest odpowiedzialny za przetwarzanie twoich danych osobowych, które Facebook zbiera bezpośrednio z naszej witryny w celu świadczenia usług reklamy behawioralnej online. Ponieważ nie mamy kontroli nad danymi osobowymi gromadzonymi i przetwarzanym przez strony trzecie, nie jesteśmy w stanie dostarczyć wiążących informacji dotyczących zakresu i celu takiego przetwarzania danych osobowych. W związku z tym odwiedź informacje Facebooka na temat prywatności danych, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Facebook przetwarza Twoje dane osobowe i jak długo. W momencie przygotowywania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności informacje o ochronie prywatności Facebooka były dostępne na ich Polityka prywatności.

 

Internetowa reklama behawioralna z Trade Desk 

 

Ta Strona Internetowa korzysta z The Trade Desk, tak zwanej ukierunkowanej usługi reklamowej, świadczonej przez naszego partnera The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 ("Trade Desk").

 

Trade Desk służy do tak zwanego remarketingu reklam w oparciu o Twoje zachowanie na naszej stronie internetowej. Możesz wycofać swoją zgodę na tego typu analizę korzystania z tej Strony Internetowej w dowolnym momencie odwiedzając http://www.adsrvr.org/w celu rezygnacji z usług Trade Desk. Obie opcje uniemożliwią korzystanie z analizy internetowej tylko tak długo, jak długo korzystasz z przeglądarki, w której dokonałeś wyboru i nie usuwasz pliku cookie rezygnacji. Więcej informacji na temat Trade Desk można znaleźć pod adresem https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

Korzystanie z funkcji rekomendacji

 

Jeśli chcesz polecić nas innym, możesz to zrobić, korzystając z funkcji rekomendacji na naszej stronie internetowej. Możesz, w swoim i naszym uzasadnionym interesie, wysłać wiadomość do dowolnej osoby, jeśli założysz, że odbiorca chce otrzymać takie informacje. Usuwamy związane z tym dane osobowe (np. imię i nazwisko oraz adres e-mail) po wysłaniu rekomendacji.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Przetwarzanie na zlecenie

 

Do przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy w pewnym zakresie korzystać z wyspecjalizowanych usługodawców, którzy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu (np. w celu wsparcia IT lub usług w chmurze).

 

Dotyczy to w szczególności również:

Checkout SAS 37-39 rue de Surène, Paryż (75008), Francja, które obsługuje płatności z tytułu zamówionych produktów,

 

Fabrity Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, które odpowiedzialne jest za obsługę techniczną strony internetowej.

 

Tacy usługodawcy są przez nas starannie wybierani i regularnie monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

Podmioty stowarzyszone

 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym z Grupy Bayer, jeśli jest to konieczne do celów opisanych powyżej.

 

Organy i instytucje państwowe

 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe organom ścigania lub innym organom i instytucjom państwowym, jeśli jest to prawnie wymagane lub konieczne do celów opisanych powyżej.

 

Prawnicy zewnętrzni

 

W celu wsparcia decyzji prawnych oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami możemy udostępniać Twoje dane osobowe prawnikom zewnętrznym.

 

Potencjalni nabywcy w kontekście fuzji i przejęć

 

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe potencjalnemu nabywcy w przypadku przejęcia, fuzji lub innego rodzaju tranzycji korporacyjnej lub majątkowej obejmującej zmianę własności lub kontroli dotyczącej nas lub naszych usług.

 

Firmy kurierskie

 

W celu doręczenia zamówionych produktów udostepnimy Twoje dane zewnętrznej firmie kurierskiej.

 

Informacje dotyczące praw osoby, której dane dotyczą

 

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych;

 • Prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, chyba że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne, uzasadnione powody zastępujące Twoje interesy, prawa i wolność lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

 • Prawo do przenoszenia danych;

 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych;

 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

Kontakt

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności danych lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, prosimy o przesłanie prośby do naszego formularza kontaktowego lub o kontakt z naszym inspektor ochrony danych firmy pod adresem:

 

BAYER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 158,
02-326 Warszawa

 

Zastrzeżenie możliwości dokonania zmian niniejszej Polityki Prywatności

 

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Aktualizacje naszej Polityki Prywatności będą publikowane na naszej Stronie Internetowej. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na naszej Stronie Internetowej. Dlatego zalecamy regularne odwiedzanie Strony Internetowej, aby być na bieżąco z możliwymi aktualizacjami.